כריתת כליה - כמה אחוזי נכות ?

כריתת כליה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין כריתת כליה: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 22 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של כריתת כליה: אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 60 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: כריתת חלקית של כליה אחת א. ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה ב. קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. כריתת כליה א. כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה 30% ב. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה 60% ג. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב. (5) כליה שאינה פועלת (Non functionning kidney) א. אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה 30% ב. ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות