ניצור בשופכה - כמה אחוזי נכות ?

ניצור בשופכה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין ניצור בשופכה: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 23 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של ניצור בשופכה: אחוזי הנכות הם בין רונן לבין רונן : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: ניצור בשופכה I. בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין 20% II. בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחמרי-חבישה 40% III. בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיר המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חמרי-חבישה 70% IV. ניצורים רבים ב- Perinaum 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות