גבר בלי פין / אובדן פין - כמה אחוזי נכות ?

גבר בלי פין / אובדן פין - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין גבר בלי פין / אובדן פין : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 24 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של אובדן פין : אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 60 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אבדן חלקי של ה- Penis 30% אבדן של ה-Penis 60% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות