גבר בלי אשכים - כמה אחוזי נכות ?

גבר בלי אשכים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין אבדן שני האשכים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 24 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של גבר בלי אשכים : אחוזי הנכות הם בין 25 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אבדן שני האשכים א. אצל גבר עד גיל 45, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 50% ב. אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 40% ג. מעל לגיל 60 25% אשכיםשאלות משפטיותנכותאחוזי נכות