אשך אחד - כמה אחוזי נכות ?

אשך אחד - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין אשך אחד: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 24 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של חוסר אשך אחד והשני תקין : אחוזי הנכות הם 20 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: חוסר אשך אחד והשני תקין 20% אשכיםשאלות משפטיותנכותאחוזי נכות