אין אונות - כמה אחוזי נכות ?

אין אונות - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין אין אונות : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 24 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של אין אונות על פי בדיקה במעבדת שינה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אין אונות (על פי בדיקה במעבדת שינה מוכרת בלבד) (א) קלה, יש זקפות אך עוצמתן ירודה 0% (ב) בינונית, זקפות לקויות במספרן ואיכותן 10% (ג) חמורה, אין זקפה כלל 30% לא יוקנו אחוזי נכות בגין סעיף זה לאחר גיל 70; לא יוקנו אחוזי נכות בגין אבדן מלא או חלקי של ה-PENIS ובגין סעיף זה גם יחד. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות