אספרמיה - כמה אחוזי נכות ?

אספרמיה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין אספרמיה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 24 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של אספרמיה חבלתית : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אספרמיה חבלתית א. עד גיל 45 20% ב. מעל לגיל 45 10% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה. אחוזי נכותפרמיהשאלות משפטיותנכות