כריתת שחלות - כמה אחוזי נכות ?

כריתת שחלות - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין כריתת שחלות : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 25 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של כריתת שחלות : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 40 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: מצב לאחר כריתת שחלות א. כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה 10% ב. כריתה של שתי השחלות I. עד גיל 50 40% II. אחרי גיל 50 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות