כריתת הרחם - כמה אחוזי נכות ?

כריתת הרחם - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין כריתת הרחם : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 25 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של כריתת הרחם : אחוזי הנכות הם בין 20 לבין 40 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: מצב לאחר כריתת הרחם א. עד גיל 50 40% ב. אחרי גיל 50 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות