דלקת נרתיקית - כמה אחוזי נכות ?

דלקת נרתיקית - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין דלקת נרתיקית : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 25 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה א. ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב 0% ב. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון 10% ג. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה 20% אחוזי נכותדלקתשאלות משפטיותנכות