צניחת רחם - כמה אחוזי נכות ?

צניחת רחם - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין צניחת רחם : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 25 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של צניחת רחם : אחוזי הנכות הם 30: אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: צניחת הנרתיק והרחם ((Prolapsus vaginae et uteri 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות