כריתת שד אחד - כמה אחוזי נכות ?

כריתת שד אחד - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין כריתת שד אחד : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 28 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מצב לאחר כריתת שד אחד : אחוזי הנכות הם בין 15 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים א. שד אחד I. עד לגיל 30 שנה 30% II. מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה 25% III. מעל לגיל 45 שנה 15% סרטן השדשאלות משפטיותנכותאחוזי נכות