כריתת שדיים - כמה אחוזי נכות ?

כריתת שדיים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין כריתת שדיים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 28 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של כריתת שדיים : אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים ב. שני השדיים I. עד גיל 30 שנה 50% II. מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 40% III. מעל לגיל 45 שנה 30% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה. סרטן השדשאלות משפטיותנכותאחוזי נכות