מונופלגיה- כמה אחוזי נכות ?

מונופלגיה- כמה אחוזי נכות ? נכות בגין מונופלגיה: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מונופלגיה: אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים :. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: Monoplegia אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותשיתוק