פרפלגיה - כמה אחוזי נכות ?

פרפלגיה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין פרפלגיה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פרפלגיה : אחוזי הנכות הם בין 20 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: פרפלגיה (Paraplagia) א. בצורה קלה 20% ב. בצורה בינונית 50% ג. בצורה קשה 80% ד. בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת) 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותשיתוק