המיפלגיה - כמה אחוזי נכות ?

המיפלגיה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין המיפלגיה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של המיפלגיה : אחוזי הנכות הם בין 20 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: המיפלגיה (Hemiplegia) א. חלקית I. בצורה קלה ימין 30% שמאל 20% II. בצורה בינונית ימין 50% שמאל 40% III. בצורה קשה ימין 70% שמאל 60% ב. שלמה עם קונטרקטורות ימין 100% שמאל 100% בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותשיתוק