אפזיה - כמה אחוזי נכות ?

אפזיה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין אפזיה: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של אפזיה: אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: Aphasia א. אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 20% III. בצורה קשה 40% ב. אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית) I. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60% II. ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות