נאוריטיס - דלקת עצבים - כמה אחוזי נכות ?

נאוריטיס - דלקת עצבים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין נאוריטיס - דלקת עצבים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של נאוריטיס - דלקת עצבים : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: Neuritis I. בצורה קלה 0% II. בצורה בינונית 10% III. בצורח ניכרת 30% IV. בצורה קשה 50% אחוזי נכותדלקתשאלות משפטיותעצביםנכות