בעיות קואורדינציה - כמה אחוזי נכות ?

בעיות קואורדינציה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין בעיות קואורדינציה: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה- פירמידליות : אחוזי הנכות הם בין רונן לבין רונן : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה- פירמידליות כגון : , Choreo-Athtosis Chorea, Athetosis I. בצורה קלה ימין 30% שמאל 20% II. בצורה בינונית ימין 40% שמאל 30% III. בצורה קשה ימין 50% שמאל 40% האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות