אנצפלופטיה - כמה אחוזי נכות ?

אנצפלופטיה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין אנצפלופטיה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של אנצפלופטיה : אחוזי הנכות הם כפי שיפורט להלן: חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אנצפלופטיה (Encephalopathia) (Chronic post traumatic brain syndrome) בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות