פרקינסון - כמה אחוזי נכות ?

פרקינסון - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין פרקינסון : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 29 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פרקינסון : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson) א. חצי גוף I. בצורה קלה ימין 30% שמאל 20% II. בצורה בינונית ימין 40% שמאל 30% III. בצורה קשה ימין 50% שמאל 40% ב. גף עליון בלבד I. בצורה קלה ימין 20% שמאל 10% II. בצורה בינונית ימין 30% שמאל 20% III. בצורה קשה ימין 40% שמאל 30% ג. גף תחתון בלבד I. בצודה קלה ימין 10% שמאל 10% II. בצורה בינונית ימין 20% שמאל 20% III. בצורה קשה ימין 30% שמאל 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות