פרכוסים בשינה - אחוזי נכות

פרכוסים בשינה - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין פרכוסים בשינה : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 30 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של פרכוסים בשינה: אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: התקפים ליליים בלבד הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן. I. לא היו התקפים במשד שנתיים II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10% ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4 20% ג. בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40% ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60% ה. בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים 100% אחוזי נכותהפרעות שינהאפילפסיהנכות