התקפים מינוריים - כמה אחוזי נכות ?

התקפים מינוריים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין התקפים מינוריים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 30 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של התקפים מינוריים : אחוזי הנכות הם בין רונן לבין רונן : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: Petit Mal) Minor Seizures) התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה) I. לא היו התקפים במשד שנתיים II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10% ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4 20% ג. בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40% ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60% ה. בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות