שיתוק רדיקולרי- כמה אחוזי נכות ?

נכות בגין שיתוק רדיקולרי : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 31 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק רדיקולרי : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 70 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: קבוצת השרשים ((Radicular group העליונה או האמצעית או התחתונה א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה ימין 20% שמאל 10% II. בצורה בינונית ימין 40% שמאל 30% III. בצורה קשה ימין 50% שמאל 40% ב. שיתוק מלא ימין 70% שמאל 60% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותשיתוק