פלקסוס - שיתוק - כמה אחוזי נכות ?

פלקסוס - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין שיתוק פלנקסוס : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 31 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק פלנקסוס : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 80 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: כל קבוצת השרשים (Plexus) א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה ימין 20% שמאל 10% II. בצורה בינונית ימין 40% שמאל 30% III. בצורה קשה ימין 60% שמאל 50% ב. שיתוק מלא ימין 80% שמאל 70% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותשיתוק