עצב רדיאלי - שיתוק

עצב רדיאלי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין עצב רדיאלי - שיתוק : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 31 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק עצב רדיאלי : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 60 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: שיתוק עצב Radialis א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה ימין 20% שמאל 10% II. בצורה בינונית ימין 30% שמאל 20% III. בצורה קשה ימין 40% שמאל 30% ב. שיתוק מלא ימין 60% שמאל 50% עצביםשיתוק