עצב טורקלי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ?

עצב טורקלי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין עצב טורקלי - שיתוק : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 31 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק עצב טורקלי : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: שיתוק עצב Thoracalis longus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה או בינונית ימין 0% שמאל 0% II. בצורה קשה ימין 10% שמאל 10% ב. שיתוק מלא ימין 20% שמאל 10% במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד. אחוזי נכותשאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק