עצב מדיאני - שיתוק - כמה אחוזי נכות ?

עצב מדיאני - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין עצב מדיאני - שיתוק: נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 31 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק עצב מדיאני : אחוזי הנכות הם בין 5 לבין 60 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: שיתוק עצב Medianus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה מאד ימין 5% שמאל 5% II. בצורה קלה ימין 10% שמאל 10% III. בצורה בינונית ימין 30% שמאל 20% IV. בצורה קשה ימין 40% שמאל 30% ב. שיתוק מלא ימין 60% שמאל 50% אחוזי נכותשאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק