עצב אולנרי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ?

עצב אולנרי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין עצב אולנרי - שיתוק : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 31 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק עצב אולנרי : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: שיתוק עצב Ulnaris א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה מאד ימין 0% שמאל 0% II. בצורה קלה ימין 5% שמאל 5% III. בצורה בינונית ימין 20% שמאל 10% VI. בצורה קשה ימין 30% שמאל 20% ב. שיתוק מלא ימין 50% שמאל 40% אחוזי נכותעצב אולנרישאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק