שיתוק עצב Circumflexus humeri - כמה אחוזי נכות ?

שיתוק עצב Circumflexus humeri - כמה אחוזי נכות נכות בגין שיתוק עצב Circumflexus humeri : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 31 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק עצב Circumflexus humeri : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה ימין 0% שמאל 0% II. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% III. בצורה קשה ימין 20% שמאל 10% ב. שיתוק מלא ימין 30% שמאל 20% א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה ימין 0% שמאל 0% II. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% III. בצורה קשה ימין 20% שמאל 10% ב. שיתוק מלא ימין 30% שמאל 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק