עצב סכיאטי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ?

עצב סכיאטי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין עצב סכיאטי - שיתוק : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 32 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שיתוק עצב סכיאטי : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 60 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (Sciatis Nerve) N. ischiadicus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 20% III. בצורה קשה 40% ב. שיתוק מלא 60% אחוזי נכותשאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק