עצב טיביאלי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ?

עצב טיביאלי - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין עצב טיביאלי - שיתוק : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 32 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שיתוק עצב טיביאלי : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: Deep peroneal Nerve) N. tibialis anterior) א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 0% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 20% ב. שיתוק מלא 30% (Tibial Nerve) N. tibialis posterior א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 20% ב. שיתוק מלא 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק