עצב פמור - שיתוק - כמה אחוזי נכות ?

עצב פמור - שיתוק - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין עצב פמור - שיתוק: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 32 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של עצב פמור - שיתוק: אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: N. femoralis or N. cruralis א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה או בינונית 10% II. בצורה קשה 20% ב. שיתוק מלא 30% אחוזי נכותפמורשאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק