שיתוק עצב musculo-culaneus - כמה אחוזי נכות ?

שיתוק עצב musculo-culaneus - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שיתוק עצב musculo-culaneus : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 32 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שיתוק עצב musculo-culaneus: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: Superficial Peroneat Nerve) N. musculo-culaneus) א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה או בינונית 0% II. בצורה קשה 10% ב. שיתוק מלא 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותעצביםנכותשיתוק