שיתוק עצב popliteus externus

שיתוק עצב popliteus externus - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שיתוק עצב popliteus externus : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 32 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שיתוק עצב popliteus externus : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (2) (Common Personal Nerve) - N. popliteus externus א. שיתוק חלקי I. בצורה קלה 10% II. בצורה בינונית 10% III. בצורה קשה 20% עצביםשיתוק