הפרעות פסיכוטיות - כמה אחוזי נכות ?

הפרעות פסיכוטיות - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין הפרעות פסיכוטיות: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 33 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של הפרעות פסיכוטיות: אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 33. הפרעות פסיכוטיות Psychotic Disorders בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם תגובות פסיכוטיות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן: א. מצבי remissio שלמה או מצבי remissio המלווים סימנים בלתי-ניכרים של חוסר-התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה וadaptio - סוציאלית. 10% ב. מצבי remissioהמלווים סימנים קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 20% ג. מצבי remissio המלווים סימנים בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 30% ד. מצבי remissio חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 50% ה. סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה 70% ו. חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר-עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או להשגחה מתמדת 100% התחום הנפשינכותאחוזי נכותפסיכוזהשאלות משפטיות