הפרעות פסיכונוירוטיות - כמה אחוזי נכות ?

הפרעות פסיכונוירוטיות - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין הפרעות פסיכונוירוטיות : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 34 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של הפרעות פסיכונוירוטיות : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 34. הפרעות פסיכו נוירוטיות א. ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל 0% ב. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 10% ג. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 20% ד. ישנם סימנים קליניים ברורים המגביליםבאופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה 30% ה. ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר 50% ו. מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר-התאמה סוציאלית 70% ז. מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה סוציאלית במשך שנים רבות 100% נזק נפשי / נכות נפשיתהתחום הנפשינכותאחוזי נכותשאלות משפטיותהפרעה פסיכונוירוטית