שחפת עצמות - כמה אחוזי נכות ?

שחפת עצמות - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שחפת עצמות : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 35 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שחפת עצמות : אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: שחפת העצמות והפרקים א. בתקופה החריפה של המחלה I. בצורה קלה או בינונית. 50% II. בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה 70% III. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית 100% ב. לאחר חילוף התקופה החריפה I. הטיפול נמשך, אין סימני פעילות 30% II. הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות 50% ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות