ארטריטיס - כמה אחוזי נכות ?

ארטריטיס - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין ארטריטיס (דלקת פרקים) : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 35 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של ארטריטיס : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר א. אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות 0% ב. קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות. 10% ג. קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20% ד. ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30% ה. בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד 50% ו. בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד 80% ז. בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100% מחלות פרקיםשאלות משפטיותנכותאחוזי נכות