קיבוע עמוד שדרה מלא - כמה אחוזי נכות ?

קיבוע עמוד שדרה מלא - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין קיבוע עמוד שדרה מלא : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 37 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של קיבוע עמוד שדרה מלא : אחוזי הנכות הם בין 60 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה א. בזווית נוחה 60% ב. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר 100% זווית העולה על o30 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה. אחוזי נכותעמוד השדרהשאלות משפטיותנכות