קיבוע עמוד שדרה מותני - כמה אחוזי נכות ?

קיבוע עמוד שדרה מותני - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין קיבוע עמוד שדרה מותני : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 37 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של קיבוע עמוד שדרה מותני : אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: קבוע עמוד השדרה המתני (Lumbar Ankylosis) א. במצב נוח 30% ב. במצב בלתי נוח 40% ג. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה 50% מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גם ביציבה. אחוזי נכותמותנייםעמוד השדרהשאלות משפטיותנכות