קיבוע עמוד שדרה צווארי - כמה אחוזי נכות ?

קיבוע עמוד שדרה צווארי - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין קיבוע עמוד שדרה צווארי : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 37 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של קיבוע עמוד שדרה צווארי : אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: (1) קבוע עמוד השדרה הצוארי (Cervical Ankylosis) א. בזווית נוחה 30% ב. בזווית בלתי נוחה 50% זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר. אחוזי נכותצווארעמוד השדרהשאלות משפטיותנכות