בקע דיסק - כמה אחוזי נכות ?

בקע דיסק - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין בקע דיסק: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 37 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של בקע דיסק: אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome) א. שהתרפאה 0% ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי. עמוד השדרהנכותאחוזי נכותבקע דיסקשאלות משפטיותבקע