פגיעה בצלעות - כמה אחוזי נכות ?

פגיעה בצלעות - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין פגיעה בצלעות: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 38 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פגיעה בצלעות - פגיעה בבית החזה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 38. בית החזה שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח א. השינויים הם בלתי-ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב 0% ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות - אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות: (1) לאחר שבר בצלעות שהתרפא אין נכות (2) לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים 0% (3) לאחר כריתת צלע אחת 0% (4) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10% (5) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20% (6) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30% (7) לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50% אחוזי נכותצלעותשאלות משפטיותנכות