עצם השכם - כמה אחוזי נכות ?

עצם השכם - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין עצם השכם : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 39 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של עצם השכם : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 39. עצם הבריח ועצם השכם (1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם 0% (2) אי-התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח 10% (3) נקע של עצם הבריח (Acromio-clavicular dislocation) ללא הגבלה בתנועות 5% (4) Sterno-clavicular dislocation (antirior) 5% (5) Sterno-clavicular dislocation (posterior) 20% אחוזי נכותשכמותשאלות משפטיותנכות