שבר ביד - כמה אחוזי נכות ?

שבר ביד - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שבר ביד : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 40 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שבר ביד : אחוזי הנכות יקבעו כפי שיפורט להלן: חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 40. עצמות הגפיים העליונים (1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית ימין 20% שמאל 10% (2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה ימין 30% שמאל 20% (3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union) ימין 30% שמאל 20% (4) אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False Flail joint) ימין 50% שמאל 40% (5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Uina) עם התהוות פרק נד מדומה ימין 40% שמאל 35% (6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי- התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת. ימין 20% שמאל 15% (7) כמו בסעיף-קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת ימין 30% שמאל 20% (8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון ימין 10% שמאל 10% (9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון ימין 20% שמאל 15% (10) חיבור גרוע של האולנה (Ulna) ימין 10% שמאל 5% (11) חיבור גרוע של הרדיוס (Radius) ימין 10% שמאל 10% (12) אבדן גף עליון א. בפרק הכתף ימין 80% שמאל 70% ב. מעל מקום החיבור M. Deltoideus ימין 75% שמאל 65% ג. מתחת למקום החיבור M. Deltoideus ימין 70% שמאל 60% (13) אבדן האמה א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של Pronatorteres .M ימין 65% שמאל 55% ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. Pronatorteres (14) אבדן היד בשורש ימין 60% שמאל 50% (15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד ימין 55% שמאל 50% אחוזי נכותידייםשאלות משפטיותנכותשבר