שבר במרפק - כמה אחוזי נכות ?

שבר במרפק - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שבר במרפק : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 41 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שבר במרפק עם הגבלות תנועה: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 40 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: פרק המרפק א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות ימין 0% שמאל 0% ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון CUBITUS VALUS; CUBITUS VARUS או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות ימין 10% שמאל 10% (6) קשיון במרפק א. קשיון נוח ימין 30% שמאל 30% ב. קשיון לא-נוח ימין 40% שמאל 30% קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית שבין 700 עד 900 קשיון לא-נוח - תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO). הגבלת התנועות במרפק א. הגבלות בכיפוף קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ-250 והכיפוף אפשרי: I. מ-00 עד 350 ימין 40% שמאל 40% II. מ-00 עד 600 ימין 30% שמאל 20% III. מ-00 עד 900 ימין 15% שמאל 10% IV. מ-00 עד 500 ימין 0% שמאל 0% ב. הגבלות ביישור קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-1500 עד ל-900 והיישור אפשרי עד לתנוחה. I. של 900 ימין 40% שמאל 30% II. של 600 ימין 15% שמאל 10% III. של 30 ימין 10% שמאל 10% IV. מ-00 עד 1500 ימין 0% שמאל 0% (8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ-0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות- תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא-נוח של המרפק. (9) מפרק נד של המרפק (Flall Elbow) ימין 40% שמאל 30% מרפקשאלות משפטיותנכותאחוזי נכותשבר