פציעה בכתף - כמה אחוזי נכות ? | עו"ד רונן פרידמן

פציעה בכתף - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין פציעה בכתף : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 41 לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פציעות כתף: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. ##להלן מובא הסעיף במלואו:## 41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים ##(1) נקיעה חוזרת של הכתף (Recurrent Humero-scapular Dislocation)## א. נקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם ימין 20% שמאל 20% ב. נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה ימין 30% שמאל 20% ג. נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית ימין 40% שמאל 30% ד. לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה ימין 5% שמאל 5% ##(2) מפרק נד של הכתף (Flail Shoulder)## ימין 50% שמאל 40% ##(3) קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף## קשיון נוח ימין 30% שמאל 25% קשיון לא-נוח ימין 50% שמאל 40% בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 500 - 450 מהגוף בתנוחת-מה קדימה בקשיון לא-נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 250 מהגוף או בריחוק מעבר ל-600 ##(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף## א. מעל לגובה השכם ימין 0% שמאל 0% ב. עד לגובה השכם ימין 15% שמאל 15% ג. עד 450 מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה ימין 25% שמאל 25% ד. עד 300 מהגוף ימין 35% שמאל 35% נכותשאלות משפטיותאחוזי נכותכתפיים