שרירי כתף - כמה אחוזי נכות ?

שרירי כתף - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שרירי כתף: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 42 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פציעת שרירי הכתף : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 40 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 42. שרירי הגפיים העליונים (1) פציעת שרירי הכתף א. TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS LEVATOR SCAPULAE I. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% III. בצורה קשה ימין 30% שמאל 20% ב. PECTORALIS MAJOR, LATISSIMUS DORSI, TERRES MAJOR I. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% II. בצורה ניכרת ימין 20% שמאל 20% III. בצורה קשה ימין 30% שמאל 30% ג. DELTOIDEUS I. בצורה בינונית ימין 20% שמאל 10% II. בצורה ניכרת ימין 30% שמאל 20% III. בצורה קשה ימין 40% שמאל 30% ד. ,SUPRASPINATUS, INFRASPINATUS TERES MINOR, SUBSCAPULARIS CORACOBRACHIALIS I. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% II. בצורה ניכרת ימין 20% שמאל 10% III. בצורה קשה ימין 30% שמאל 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותכתפייםנכות