שרירים במרפק - כמה אחוזי נכות ?

שרירים במרפק - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שרירים במרפק: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 42 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פציעת שרירי המרפק : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: פציעת שרירי המרפק א. ,BICEPS, BRACHIALIS BRACHIORADIALIS I. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% II. בצורה ניכרת ימין 20% שמאל 20% III. בצורה קשה ימין 30% שמאל 30% ב. TRICEPS, ANCONEUS I. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% II. בצורה ניכרת ימין 20% שמאל 20% III. בצורה קשה ימין 30% שמאל 30% ג. FLEXOR CARPI, DIGITI I. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 10% II. בצורה ניכרת ימין 20% שמאל 10% III. בצורה קשה ימין 30% שמאל 20% ד. EXTENSOR CARPI, DIGITI I. בצורה בינונית ימין 10% שמאל 0% II. בצורה ניכרת ימין 10% שמאל 10% III. בצורה קשה ימין 20% שמאל 10% אחוזי נכותשריריםמרפקשאלות משפטיותנכות